111222-LOTERÍA DE NADAL DEL 22 DE DECEMBRE DE 2011.
-SI VOS QUE ES TOQUE LA LOTERÍA DE NADAL ,
AÇI T'ENS LA GROSA.
-PAPELETA ,de la  MARE DE DEU DEL MIRACLE DE RELLEU.

-DÉCIMS de la MARE DE DEU DEL MIRACLE
SANTS METGES SANT COSME I SANT DAMIÀ 2012.

POTS DEMANARLOS TRUCAN AL TELEFONO +34.626.66.98.50-PERE CANTÓ.

video-RELLEU-PR39-PREGONER2012-111029-380MB3.38m.doc

http://relleumaredeu2012.blogspot.com/2011/11/videos.html